«

»

Zapytanie publiczne ws. przyjmowania imigrantów przez miasto Rzeszów

Rzeszowskie środowiska narodowe, po organizacji pikiety wyrażającej społeczne niezadowolenie wobec stanowiska prezydenta miasta w dziedzinie przyjmowania imigrantów, wystąpiły w dniu 11 lipca 2017 r. do Urzędu Miasta Rzeszowa z oficjalnym zapytaniem publicznym ww. materii.

W naszym głębokim przekonaniu, podpisywanie deklaracji, których konsekwencje mogą w przyszłości diametralnie odmienić warunki życia w naszym mieście, wymaga bezwzględnie konsultacji społecznych i szerokiej informacji dla mieszkańców.

W związku z powyższym pytamy Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego urzędników: 1) w jaki sposób oszacował możliwości miasta w dziedzinie przyjmowania tzw. uchodźców; 2) w której części miasta zostaliby ulokowani, gdy zmienione warunki polityczne pozwolą na podjęcie takiej decyzji; 3) jak wyglądają obecne możliwości miasta Rzeszowa w kwestii mieszkań socjalnych i w jakim stopniu zaspokaja to potrzeby jego mieszkańców; 4) jakie ekspertyzy i badania pozwoliły prezydentowi Ferencowi tak arbitralnie stwierdzić korzyści z przyjmowania do miasta migrantów.

Poniżej prezentujemy pełną treść naszego zapytania:

Dnia 30 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Rzeszowa podpisał deklarację Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji. Z uwagi na treść dokumentu, która może mieć istotny wpływ na politykę miasta, a co za tym idzie życie jego mieszkańców, proszę o odpowiedź na pytania wraz z udostępnieniem stosownych dokumentów:

1) Czy Urząd Miasta Rzeszowa przeprowadził ekspertyzy, które pozwoliły oszacować liczbę i sposób przyjęcia przez samorząd miasta imigrantów, którzy docierają do Europy przez Morze Śródziemne? Czy Urząd Miasta Rzeszowa posiada w tym względzie odpowiednią kalkulację finansową?

2) Czy Prezydent Miasta Rzeszowa wyrażając gotowość przyjęcia imigrantów zadecydował już na tym etapie, gdzie zostaliby oni w przyszłości ulokowani (osiedla, ulice, konkretne mieszkania socjalne)?

3) Jaka jest obecna liczba mieszkań socjalnych, którymi dysponuje miasto Rzeszów? W jakim stopniu zaspokaja to potrzeby rodzin i mieszkańców Rzeszowa dotkniętych różnymi sytuacjami losowymi? Ile polskich rodzin czeka w kolejce na ich otrzymanie?

4) Czy poparcie deklaracji, która wspomina o pozytywnym wpływie migrantów na szeroko rozumiany rozwój miast, Prezydent Miasta Rzeszowa poprzedził to wnioskowanie wewnętrznymi bądź zleconymi analizami? Czy znane jest zatem w Urzędzie Miasta Rzeszowa zapotrzebowanie na migrantów w konkretnych sektorach gospodarki oraz czy zostało przebadane przełożenie konkretnej liczby migrantów na poziom życia, tempo wzrostu płac, ład społeczny i bezpieczeństwo obecnych mieszkańców miasta?

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedź jaką otrzymamy z rzeszowskiego Ratusza zostanie przez nas podana do opinii publicznej.

Wobec wagi problemu i skrajnie nieodpowiedzialnych działań Prezydenta Miasta Rzeszowa, nie będzie to nasza ostatnia inicjatywa w omawianym temacie.