«

VII Rzeszowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Rzeszów zaprasza serdecznie wszystkich patriotów  na kolejny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który w 1 marca 2018 roku przejdzie ulicami stolicy województwa. Inicjatywa marszu, organizowanego przez nas od 2012 roku, jest wyrazem uznania dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz ich ideałów. VII edycja marszu odbywa się w szczególnych okolicznościach jubileuszu setnej rocznicy odzyskania Niepodległości, która uformowała pokolenie żołnierzy wyklętych.

 

Odzyskanie niepodległości oraz walka podjęta przez żołnierzy niezłomnych są ze sobą integralnie związane. Doświadczenie powrotu na mapę własnego państwa i dorastanie w atmosferze narodowej swobody, co było spełnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków, zaważyła na życiorysach generacji II Rzeczypospolitej. Walka podjęta następnie w ramach Polskiego Państwa Podziemnego oraz kontynuowana po wkroczeniu na nasze ziemie sowietów, była wyrazem krańcowego umiłowania wolnej Ojczyzny.

Niepodległość jako nieodłączny atrybut życia narodu i jego państwa oraz jako główna idea moralna naszych dziejów, staje się zatem szczególnym przesłaniem tegorocznego marszu. Jest ona również naszym manifestem przywiązania do idei niepodległości w nowych realiach XXI wieku. Zmienione okoliczności nie oznaczają jednak dezaktualizacji ideałów, za które żyli i umierali żołnierze wyklęci. Pozostają oni bowiem ciągle żywym drogowskazem dla odradzającego się narodu.

Wydarzenie organizowane jest przez Narodowy Rzeszów i Młodzież Wszechpolską. Zaangażowanie środowisk narodowych w kultywowaniu pamięci o żołnierzach wyklętych postrzegamy w kategoriach powinności, ponieważ bardzo istotny udział w zbrojnym oporze wobec komunistycznej władzy mieli członkowie organizacjo ideowo-militarnych o profilu narodowym: Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Dziedzictwo żołnierzy wyklętych pozostaje jednak dziedzictwem całego narodu i ma bez wątpienia charakter otwarty. Dlatego nasze zaproszenie kierujemy, niezmiennie od 2012 roku, do wszystkich polskich patriotów. Historia i etos Niezłomnych powinna nas motywować i jednoczyć.

VII Rzeszowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszy 1 marca (czwartek) z Rynku o godzinie 17 30. Tradycyjnie przejdziemy deptakami i ulicami naszego miasta pod pomnik płk. Łukasza Cieplińskiego i pozostałych członków IV Zarządu Głównego WiN, gdzie nastąpią główne uroczystości.

Zachęcamy do zabrania flag narodowych.

Podczas manifestacji należy się dostosować do poleceń porządkowych ze strony organizatorów.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebooku, gdzie pojawiają się dodatkowe informacje i atrakcyjne konkursy:

LINK

 

VII RZESZOWSKI MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Organizatorzy: Narodowy Rzeszów, Młodzież Wszechpolska

Patronat: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Partnerzy: Jednostka Strzelecka 2021 w Rzeszowie, GRH Reichshof 1944, Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego,

Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów, Portal Dzieje się na Podkarpaciu, Media Narodowe, Wmeritum.pl

Wspierają: Sklep Patriot, Nature Shop