O nas

Narodowy RzeszówJesteśmy nieformalną grupą młodych ludzi, którzy są zainteresowani lokalną działalnością patriotyczną. Poróżnieni codziennymi zajęciami połączeni jesteśmy przywiązaniem do Ojczyzny. Naszą niezależną aktywność prowadzimy na różnym polu nie wykluczając współpracy z innymi grupami o podobnym charakterze. Bez politycznego programu i struktur partyjnych pragniemy propagować wśród społeczeństwa polską ideę narodową. Ideę rozumianą zarówno w kontekście historycznym jak również wychodzącą naprzeciw dzisiejszym problemom i bolączkom polskiego społeczeństwa.

Stoimy na stanowisku, że tożsamość historyczna jest trwałym łącznikiem przemijających pokoleń, dlatego pielęgnacja pamięci o przeszłości jest ważnym komponentem budowy przyszłości. Naszym celem jest zaprzeczenie głosom mówiącym, iż takie pojęcia jak naród i tradycja są przeżytkiem w dzisiejszym świecie. To właśnie w nich upatrujemy antidotum na postępujący rozkład i degrengoladę cywilizacji europejskiej. Jako przeciwnicy nowoczesności, której narzuconym wyznacznikiem jest wypaczona tolerancja, utopijny multikulturalizm, konsumpcjonizm, lewicowa polityczna poprawność, chcemy bronić polskiej tożsamości przed szkodliwymi infekcjami i próbami jej gwałtownego przebudowania. Świadomi, iż może być to syzyfowa praca, chcemy jednak wykonywać tą drobną pracę u podstaw, traktując ją jako dziejową powinność .